Wâldpyk: hét streekkeurmerk voor producten en diensten uit de Friese Wouden

De bewoners van de streek staan bekend als ‘Wâldpiken’, letterlijk vertaald Woudkippen. In het verleden was dit een minder positief bedoelde aanduiding die door de bewoners van het vruchtbare Friese kleigebied werd gebruikt voor de bewoners van de relatief arme, maar boomrijke oostkant van de provincie. Tegenwoordig wordt Wâldpyk in de streek als een geuzennaam beleefd. Om verandering te brengen in de onbekendheid is het nodig dat de bijzondere kwalitatieve waarden van de Friese Wouden worden uitgedragen middels een streekkeurmerk. Het keurmerk is gekoppeld aan producten, diensten en activiteiten die voor de consument een bevestiging vormen van het typische van de Friese Wouden. De Wâldpyk is dwars, oars as oars, rûch, vrijgevochten, is liever kleine baas dan grote knecht en dat in een bijzonder smûk landschap van elzensingels en dykswâlen. Wâldpyk is daarom de naam van het streekkeurmerk.

Criteria
Voor Wâldpyk gecertificeerde producten zijn de criteria van de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) van toepassing (www.streekproduct.nl). Dit geeft de gebruiker de garantie om dat het om landelijk erkende streekproducten uit De Friese Wouden gaat.

De stichting Wrâldfrucht, eigenaar van het streekkeurmerk Wâldpyk, is als licentiehouder van het Erkend Streekproduct gerechtigd dit keurmerk toe te kennen aan producten die voldoen aan de gestelde eisen. De verbinding tussen ons streekkeurmerk en het Erkend Streekproduct wordt gelegd door middel van het unieke SPN-nummer dat is gekoppeld aan ons logo. Tevens zijn de door ons gecertificeerde Wâldpyk  streekproducten (incl. productbeschrijving) opgenomen in de landelijke database. Hiermee zorgen wij voor optimale transparantie. Voor de achtergronden, criteria en procedures van het Erkend Streekproduct die wij één op één volgen verwijzen wij naar de website van SPN
.

Controle- en sanctiebeleid

Voor de borging van Wâldpyk gecertificeerde producten hanteren we het controle- en sanctiebeleid Wâldpyk streekproducten.

Algemeen Reglement
Voor streekeigen diensten, activiteiten en bedrijven hebben we onder de vlag van Wâldpyk eigen criteria ontwikkeld. Deze criteria zijn te vinden in het Algemeen Reglement. Hierin ook opgenomen het streekkeurmerk Stellingwarf, een deelgebied binnen de Friese Wouden.

Productiereglementen Wâldpyk-gecertificeerde producten en gewassen 

Productiereglement Blauwe bessen met Gagel-jam

Productiereglement Wâldgieltsje

Productiereglement Giele Wâldbeantsjes

Productiereglement Wichter

Productiereglement Reade Krobbe

Productiereglement Kollumer Pronkbean

Productiereglement Kwee-appel
Productiereglement Shii-Take
Productiereglement Parnas-tsiis 

 

Bedrijfsrapportage en –reglementen
Rapport Paviljoen De Leyen
Certificering Sûnesz

Sertifisearring Sûnenz (Fries)
Certificering Restaurant Het Ambacht

Productiereglement Natuurtuin Hummelhûs

Beschrijving Brouwerij De Hogestins en Gagelbier (Fries)

 

Richtlijnen gebruik Wâldpyk-logo
Het Wâldpyk ® keurmerk moet worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering zoals door de Stichting Wrâldfrucht wordt voorgeschreven en verstrekt. Deze huisstijlrichtlijnen staan beschreven in de labelling guide van Wâldpyk.

 

Wâldpyk ambassadeurs
Tet Rozendal
Pieter Weening
Marcel Smit