Print This Page

Actueel

Wâldgieltsje is rôversguod

21-7-2008

De botanische tuin ‘De Kruidhof’ in Buitenpost stond afgelopen zaterdag in het teken van het Wâldgieltsje, de traditionele aardappel uit de Friese Wouden. Met een prachtige Zwitserse oldtimerbus uit het jaar 1953 ging allereerst een gezelschap genodigden naar het Wâldgieltsjeperceel van de Familie Wilman in Kollumerzwaag. Het gewas stond er prima bij en gedeputeerde Anita Andriesen liet zien hoe je dan dient te handelen: “Op’e knibbels en oanpakke!”.

Terug op De Kruidhof werd de Wâldgieltsjedei officieel geopend door Louis Lyklema, voorzitter van de Stichting Wrâldfrucht (toespraak: zie bijlage).
Hij nam de aanwezigen mee op een reis die in de loop van de eeuwen door de voorouders van het Wâldgieltsje werd gemaakt en die op deze dag in de Wâldgieltsjedei is uitgemond.
Hierna kregen Jaap Wilman en Jacob Greydanus het woord.
Met een kwinkslag overhandigden zij de eerste Wâldgieltsjes aan Anita Andriesen.

Wâldgieltsje Erkend Streekproduct
Gedeputeerde Anita Andriesen had voor het Wâldgieltsje en tegelijkertijd voor De Wâlden en de Wâldpiken een verrassing in petto. Namens de stichting Streekeigen Producten Nederland reikte zij het certificaat ‘erkend streekproduct’ uit aan de heren Wilman en Greydanus.
Het ´erkend streekproduct´ staat voor een duurzame productiewijze met een gegarandeerde herkomst uit de streek. Indien mogelijk dient ook de be- en verwerking van de grondstoffen tot eindproducten in de streek plaats te vinden. Het keurmerk ´erkend streekproduct´ is een steuntje in de rug voor producenten en initiatiefnemers die zich inzetten voor de ontwikkeling, productie en vermarkting van ´echte´ streekproducten. Het is de bedoeling om hiermee de (kleinschalige) regionale economie te ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van ons cultureel en gastronomisch erfgoed. Het feit dat deze ondernemers de stap hebben gezet om hun product te laten certificeren toont hun betrokkenheid bij de streek en verdient navolging in de Friese Wouden en erbuiten. 

Proeverij
Professionele koks van de Werkgroep Gastronomie, waaronder docenten van het AOC te Buitenpost, het CHN en het Friesland College ontwikkelden receptuur en bereidden nieuwe en traditionele  gerechten met het Wâldgieltsje. Bezoekers mochten de gerechten proeven en deze vielen uitermate in de smaak. Dit was ook te merken aan de animo voor de aankoop van nieuwe Wâldgieltsjes. De verkoop die na het aanbieden van de eerste exemplaren losging liep als een trein; het Wâldgieltsje was ‘rôversguod’!

Op het terrein werden ook andere Friese en Groningse aardappelrassen getoond.
Meemaken van een demonstratie Wâldgieltsjewurk zoals traditioneel rooien en andere werkzaamheden en een Solanaceae-kuier (een wandeling langs de familie van de aardappel) behoorden tot de mogelijkheden.
Ook ’s-middags reed de oldtimerbus weer naar de Wâldgieltsjes. Daarbij werd telkens ook een bezoek gebracht aan de expositie “de Wâlden” in het Landbouwmuseum te Veenklooster. 
In het kinderprogramma was onder meer het poffen van Wâldgieltsjes in een prehistorische vuurplaats mogelijk. Kinderen werden ook betrokken bij het op gang houden van het vuur en bij de begeleiding van ‘nieuwelingen’. Het “earste Frysk Kampioenskip Wâldgieltsje-skiterij” completeerde het geheel. Kampioen bij dit hilarische gebeuren werd de 11-jarige Johannes Kloostra  uit Buitenpost, die had bedacht dat achteruitlopen met een Wâldgieltsje tussen de bovenbenen de beste techniek was voor dit spel. Al met al werd 5 juli met recht dé dag van het Wâldgieltsje!


Vorige: Home
Volgende: Nieuws archief