Print This Page

Wordt nu donateur!

Projecten in het heden en verleden
Stichting Wrâldfrucht heeft, in samenwerking met de coöperatie Wrâldfrucht, in het verleden onder andere een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van de bijzondere fruitgewassen in De Friese Wouden, zoals de Duindoorn, de Aronia, de Vlierbes en de Vossebes. Al deze fruitgewassen worden nu op biologische wijze geteeld in de Friese Wouden 

Op dit moment zitten wij in de beginfase van het project Wâldpyk en Wâldproducten. Doelstelling van dit project is het tot stand brengen van een streekmerk voor de Friese Wouden en het bevorderen van de commerciële productie en de consumptie van een vijftal Friese streekproducten uit de Friese Wouden. Dit zijn: Friese gele woudboon, Reade krobbe, Leverkleurige boon, Wichter en Het Friese woudgeeltje. De duur van het project is 2 jaar (2007 en 2008). Onze bedoeling is dat het streekmerk voor de Wouden een kwaliteitsmerk wordt voor promotie van de streek via producten, diensten en bedrijven. Dit initiatief betekent een impuls voor de genoemde typische streekgewassen en mogelijk andere gewassen in de toekomst.

Aansluitend op het project (dit maakt dus niet onderdeel uit van het huidige project)  kunnen in een later stadium ook andere typische producten en diensten van de (Noordelijke) Friese Wouden onder het streekmerk worden gebracht, bijvoorbeeld streektypische recreatie en toerisme, bestaande streekproducten uit de Wâlden (vlees, kaas, ijs), streektypische wandel- en fietspaden (sânreden), producten en diensten vanuit de streekeigen natuur (de dykswâlen, elzensingels, dobben en pin¬go’s), streekeigen bouwen (‘waldhûske’, ‘wâldspultsje’) en producten op basis van streektypische grondstoffen (hout) uit de regio.