Print This Page

Home

Wâldpyk - Hèt streekmerk van De Friese Wouden

 

Abonneer u gratis op onze nieuwsbrief

 

Het streekmerk Wâldpyk staat voor streekeigen, duurzame ontwikkeling van De Friese Wouden.

 

Via ontwikkeling van marktconcepten en communicatie/promotie ondersteunen we deze ontwikkeling.

Typische producten, diensten en activiteiten van De Friese Wouden zijn dragers van het streekmerk.


Streekproducten
Streektypische 'oude' gewassen, zoals het Giele Wâldbeantsje, en bijzondere gewassen als Gagel staan aan de basis van de deze producten. Voor Wâldpyk gecertificeerde producten zijn de criteria van de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) van toepassing (www.streekproduct.nl). Dit geeft de gebruiker de garantie om dat het om landelijk erkende streekproducten uit De Friese Wouden gaat.

De stichting Wrâldfrucht, eigenaar van het streekkeurmerk Wâldpyk, is als licentiehouder van het Erkend Streekproduct gerechtigd dit keurmerk toe te kennen aan producten die voldoen aan de gestelde eisen. De verbinding tussen ons streekkeurmerk en het Erkend Streekproduct wordt gelegd door middel van het unieke SPN-nummer dat is gekoppeld aan ons logo. Tevens zijn de door ons gecertificeerde Wâldpyk  streekproducten (incl. productbeschrijving) opgenomen in de landelijke database. Hiermee zorgen wij voor optimale transparantie. Voor de achtergronden, criteria en procedures van het Erkend Streekproduct die wij één op één volgen verwijzen wij naar de website van SPN
.

 

Controle- en sanctiebeleid

Voor de borging van Wâldpyk gecertificeerde producten hanteren we het controle- en sanctiebeleid Wâldpyk streekproducten.

Streekdiensten en -activiteiten
Een voorbeeld van een streektypische dienst, is de Wâldpyk kruidentour, waarbij het verzamelen van planten uit de natuur en het landschap van De Friese Wouden wordt gekoppeld aan culinaire ervaringen.

Jaarlijks wordt ook Brommels!, het Wâldpyk Bramenfestijn door vrijwilligers onder auspiciën van Stichting Wrâldfrucht, de eigenaar van het streekmerk, georganiseerd.

Ook de Foodwalk Buitenpost-Kollum is een mooi voorbeeld van een Wâldpyk gecertificeerde activiteit.

Algemeen Reglement

Voor streekeigen diensten, activiteiten en bedrijven hebben we onder de vlag van Wâldpyk eigen criteria ontwikkeld. Deze criteria zijn te vinden in het Algemeen Reglement voor de streekmerken Wâldpyk en Stellingwarf.

 

Promotie
Naast certificering promoten we met Wâldpyk De Friese Wouden en de typische producten en diensten van dit gebied.

Ondersteuning bedrijven
Ook ondersteunen we bedrijven die streekeigen producten en diensten willen ontwikkelen. Van oude streekgewassen tot en met volledig nieuwe eindproducten en diensten waarmee deze streek zich onderscheidt.

Ketenontwikkeling & netwerkvorming
Tot slot richten we ons met Wâldpyk ook op ketenontwikkeling en op het verbinden van producenten, dienstverleners, producten en diensten waardoor netwerken ontstaan. Gerichte marktontwikkeling en de daarbij passende promotiemiddelen en -activiteiten zorgen er voor dat kansrijke producten en activiteiten ook werkelijk succesvol worden.

 

Wâldpyk is een onderdeel van Stichting Wrâldfrucht en heeft een onafhankelijk bestuur.Volgende: Actueel