Groene tuintips: één overzicht met allerlei tuintips voor natuurlijk tuinieren

Steeds meer mensen en organisaties bedekken hun tuinen met tegels, grind en andere bestrating en verhardingen. Door deze toename van ‘versteende’ tuinen, maar ook door intensivering van landbouw, industrialisering en verstedelijking worden de leefgebieden van vele  inheemse planten, dieren en insecten drastisch kleiner. Hierdoor verdwijnen steeds meer planten -en dierensoorten, zowel wereldwijd als in Nederland.

De bijensterfte neemt bijvoorbeeld al alarmerende vormen aan, zodat bestuiving van landbouwgewassen in gevaar komt. Hierdoor kunnen onze voedselgewassen zich steeds moeizamer voortplanten, zodat onze voedselvoorziening in gevaar komt.

Dat niet alleen, want de verregaande ‘verstening’ betekent ook dat het moeizamer wordt voor de bodem om regenwater op een natuurlijke manier te verwerken. En met de opwarming van de aarde voorspellen wetenschappers steeds vaker extreme weersomstandigheden. Overstromingen en waterschade zullen in de toekomst daarom steeds vaker voor gaan komen.

Hoog tijd dus voor meer groen & leven in onze tuinen! En wist je dat we zelfs meer genieten en ontspanning kunnen vinden in een tuin als we vlinders op de bloemen zien, bijen horen zoemen, vogels horen fluiten of een egel zien scharrelen?

Met het project Tuinen Verbinden willen we de prachtige natuur weer terug naar onze tuinen brengen.


Project in het kort

 • Project: Tuinen Verbinden.
 • Doel: biodiversiteit in tuinen, erven en openbaar groen vergroten en weer laten aansluiten bij het landschap. Daarbij is het van groot belang om burgers en organisaties bewust te maken van de noodzaak hiervan, zodat lange termijn veranderingen plaatsvinden.
 • Penvoerder: Stichting Wrâldfrucht (Wâldpyk).
 • Partners:
  • Burgerinitiatief Eastermar Groen, contactpersoon: Aukje Kloppenburg, initiatiefnemer;
  • Dorpsbelangen Veenwouden en Veenwoudsterwal, contactpersoon: Mathilde Hommes, voorzitter;
  • Plaatselijk Belang Buitenpost: contactpersoon: Marianne Rigter, voorzitter;
  • Nordwin College, contactpersoon: Pieter van der Werff, directeur contractactiviteiten;
  • Burgerinitiatief Brommels!, contactpersoon Betty Schotanus, secretaris;
  • Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA), contactpersoon: Dictus Hoeksma, secretaris;
  • Agrarische Natuurvereniging Eastermar’s Lânsdouwe (VEL), contactpersoon: Henk van Dijk, voorzitter;
  • De Kruidhof, Hortus van Fryslân, contactpersoon: Jan Willem Zwart, directeur;
  • Dorp-Bruining zorg, contactpersoon: Jelle Bruining, directeur;
 • Financiers:
  • Streekwurk van de Provinsje Fryslân uit het Iepen Mienskipfûns;
  • Gemeente Achtkarspelen;
  • Gemeente Tytsjersteradiel;
  • Gemeente Dantumadiel;
  • Nordwin College (zowel in geld als in natura);
  • Stichting Wrâldfrucht;
  • De Kruidhof, Hortus van Fryslân (in natura);
  • Inzet van de bedrijven (in natura): agrarische natuurverenigingen VANLA, VEL en Noardlike Fryske Wâlden en bedrijven die deelnemen aan Brommels .
  • Inzet van particulieren (in natura): vrijwilligers van Plaatselijk Belang Buitenpost, Dorpsbelangen Veenwouden en Veenwoudsterwal, initiatiefgroep Eastermar en Brommels.
  • Stichting Femme van der Schaaf.
  • Prins Bernard Cultuurfonds.


Wat gaan we doen?

Samen met de projectpartners willen we een beweging op gang brengen waardoor burgers, bedrijven, hoveniers, gemeenten en onderwijs zich bewust worden van:

 • het belang van het vergroten van de biodiversiteit in tuinen, erven en openbaar groen;
 • en deze te laten aansluiten bij het landschap. Hierbij is het belangrijk om vooral inheemse planten te gebruiken, omdat vele insecten en andere dieren zich hierop hebben aangepast en weinig met uitheemse planten kunnen.

Wij willen samen met de gemeenschap de handschoen oppakken om openbaar groen, bedrijfserven en particuliere tuinen in de Noardlike Fryske Wâlden weer aan te laten sluiten bij het omliggende landschap.

Zo versterken we samen het landschap en de natuur in onze streek!


Pilotdorpen Tuinen Verbinden

Om dit te bereiken betrekken we in dit project burgers van de 3 pilotdorpen Buitenpost, Eastermar en Feanwâlden bij het onderwerp en delen we met hen kennis over de inheemse natuur en de vele toepassingen daarvan voor de eigen tuin. We willen deze kennis direct om zetten in actie.


Pilotdorp Buitenpost: daar wil je ‘bij’ zijn

In Buitenpost hebben we in 2018 meegeholpen het dorp ‘bijvriendelijk’ te maken. In samenwerking met de gemeente Achtkarspelen zijn een aantal groenstroken bloemrijk gemaakt. Niet alleen super goed voor de bijen en andere insecten, maar het maakt Buitenpost ook een stuk aantrekkelijker met oases van kleurrijke bloemenvelden. Verder helpen we mee om een kerktuin te vergroenen.

Ga naar de Facbookpagina van Tuinen Verbinden Buitenpost


Pilotdorp Eastermar: afscheiding tussen huiskavel van boerenbedrijf en fietspad door een vrij groeiende haag

In Eastermar gaan we in 2019 een afscheiding tussen een huiskavel van een landbouwbedrijf en een fietspad realiseren, die helemaal past bij het landschap van De Wâlden. Deze afscheiding wordt een vrij groeiende haag van struiken en bomen. Het plantmateriaal hiervoor realiseren we via het project Bomen voor koeien, een initiatief van Landschapsbeheer Friesland en Stichting wAarde. Dit dient als voorbeeld voor andere boerenbedrijven.

Pilotdorp Feanwâlden: tuin make-over 

In 2019 gaan we een gratis tuin make-over bij een bewoner van Feanwâlden doen. Onder begeleiding van docenten nemen studenten van het Nordwin College deze tuin onder handen. Het wordt een tuin die helemaal past bij De Wâlden en moet dienen als voorbeeldtuin voor anderen.


Vragen?

Wil je meer weten over ons project, dan kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.

    Streekkeurmerk Wâldpyk            Gemeente Achtkarspelen    Gemeente Tytsjerksteradiel                  Prins Bernhard Cultuurfonds                    

Deel dit op: