Een belangrijk onderdeel van Wâldpyk zijn de educatieve programma’s. Met 2 onderwijsinstellingen wordt op dit terrein actief samengewerkt.

  1. Bij het Nordwin College hebben tweeërlei opzicht binnen het onderwijs een plek gekregen.

Bij de afdeling koken wordt er aandacht aan besteed via de ontwikkeling van lesmateriaal en de uitvoering hiervan.

De afdeling tuinbouw ontwerpt lesmateriaal dat de leerlingen informeert over het kweken, oogsten en vermeerderen van de streekeigen rassen.

  1. Het Friesland College Leeuwarden heeft voor haar horecaopleidingen lesmateriaal gemaakt over de streekeigen gewassen.

Vanaf leerjaar 2010-2011 brengen genoemde opleidingen dit in de praktijk.

Bij de ontwikkeling van educatiemateriaal heeft Stichting Wrâldfrucht tevens samen met het Kenniscentrum Friese Rassen, de Stichting Voorlichting en Educatie Amateurtuinders en de Kruidhof.

In de Kruidhof is een thematuin rond oude streekrassen en is er een Wrâldfrucht tuin rond bijzonderfruit en kleinfruit ontwikkeld. Onder leiding van Stichting Wrâldfrucht is de bestaande kennis rond de gewassen gebundeld in de vorm een teelthandleiding. Hiervoor is de kennis en ervaring van deskundigen (vaak oudere telers) gedocumenteerd. Er hebben cursussen ook voor geïnteresseerden plaatsgevonden.

Folder

Informatiebord

Teelthandleiding Wâldbeantsje en Wâldgieltsje is verkrijgbaar voor € 32,20 (€ 24,95 incl. btw + € 7,25 verzendkosten). Neem contact op met Wâldpyk.

Projecten

KIGO Streekeigen Gewassen

De Gezonde Snoeptuin van OBS De Mienskip

Deel dit op: