Het streekmerk Wâldpyk staat voor streekeigen, duurzame ontwikkeling van De Friese Wouden. Via ontwikkeling van marktconcepten en communicatie/promotie ondersteunen we deze ontwikkeling. Typische producten, diensten en activiteiten van De Friese Wouden zijn dragers van het streekmerk.

Streekproducten De Friese Wouden

Streektypische ‘oude’ gewassen, zoals het Giele Wâldbeantsje, en bijzondere gewassen als Gagel staan aan de basis van de deze producten. Voor Wâldpyk gecertificeerde producten zijn de criteria van de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) van toepassing (www.streekproduct.nl). Dit geeft de gebruiker de garantie om dat het om landelijk erkende streekproducten uit De Friese Wouden gaat.

Controle- & sanctiebeleid

Om deze criteria te waarborgen hebben we een duidelijk controle- en sanctiebeleid.

Streekdiensten en -activiteiten

Een voorbeeld van een streektypische dienst, is de Wâldpyk kruidentour, waarbij het verzamelen van planten uit de natuur en het landschap van De Friese Wouden wordt gekoppeld aan culinaire ervaringen.

Jaarlijks wordt ook Brommels!, het Wâldpyk Bramenfestijn door vrijwilligers onder auspiciën van Stichting Wrâldfrucht, de eigenaar van het streekmerk, georganiseerd.

Ook de Foodwalk Buitenpost-Kollum is een mooi voorbeeld van een Wâldpyk gecertificeerde activiteit

Promotie

Naast certificering promoten we met Wâldpyk De Friese Wouden en de typische producten en diensten van dit gebied.

Ondersteuning bedrijven

Ook ondersteunen we bedrijven die streekeigen producten en diensten willen ontwikkelen. Van oude streekgewassen tot en met volledig nieuwe eindproducten en diensten waarmee deze streek zich onderscheidt.

Ketenontwikkeling & netwerkvorming

Tot slot richten we ons met Wâldpyk ook op ketenontwikkeling en op het verbinden van producenten, dienstverleners, producten en diensten waardoor netwerken ontstaan. Gerichte marktontwikkeling en de daarbij passende promotiemiddelen en -activiteiten zorgen er voor dat kansrijke producten en activiteiten ook werkelijk succesvol worden.