Stichting Wrâldfrucht

Wâldpyk is een onderdeel van Stichting Wrâldfrucht en heeft een onafhankelijk bestuur.

  • De directie van Stichting Wrâldfrucht: Henk Pilat.
  • Het bestuur van Stichting Wrâldfrucht: Johan Ebbers, Sjon Stellinga en Barend Potjer (voorzitter).
  • Medewerker Communicatie: Frank Dankmeijer.

Financiers project

Huidig (vanaf 01-03-2018)

Ondernemers, vrijwilligersinzet, zie projecten.

Fase 3: project ‘Swiet, Sâlt en Sân’ (deelproject Sân)

  • Provincie Fryslân
  • Inzet en financiële bijdragen betrokken ondernemers en Stichting Wrâldfrucht (50%)

Provinsje Fryslân

Fase 2

  • Europees Landbouwfonds, Leader Plus en Provincie Fryslân.
  • Inzet en financiële bijdragen betrokken ondernemers en Stichting Wrâldfrucht (50%)

Provinsje Fryslân    Europees Landbouwfonds

Fase 1

  • SGB, Provincie Friesland, JM-fonds, Rabobank De Lauwers, Rabobank Bergum-Oostermeer, vrijwilligersinzet, private middelen en Stichting Wrâldfrucht.
Deel dit op: