55.000 bloembollen in Buitenpost en Kollum de grond in

Bijen en andere insecten leveren een hele grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van onze voedingsgewassen. Mens en dier kunnen dus niet zonder ze! Daarom heeft Buitenpost zich de afgelopen jaren ingezet om inheemse bollen en zaad van (wilde) bloemen aan te planten en inwoners zich hiervan bewust te maken via ‘Buitenpost daar wil je bij zijn’ (Tuinen Verbinden) en Silence of the Bees.

55.000 biologische bijvriendelijke bollen planten voor het vroege voorjaar

Maar in het vroege voorjaar hebben insecten het hier nog altijd zwaar, doordat er in deze periode nog weinig voedsel voor ze is te vinden. Hoog tijd om hier wat aan te doen! Samen met burgers en bedrijven gaan we 55.000 biologische bijvriendelijke bollen planten langs een vernieuwde route van de Foodwalk, in Buitenpost én Kollum.

Help je mee bollen planten van 26 oktober t/m 1 november 2019?

Tussen 26 oktober en 1 november 2019 planten we op 15 locaties bollen van 12 verschillende bloemsoorten. Elke bol planten we met de hand. Hiervoor vragen we de Mienskip om hulp. Help jij ons een handje om de bloembollen te planten?
Meld je nu aan

Planning bollenplantweek

 • Van 14 t/m 18 oktober 2019 (week voor de herfstvakantie) geven we op de scholen in Buitenpost en Kollum voorlichting over het waarom van de bollen en krijgen de leerlingen een plantinstructie.
 • Op zaterdag 26 oktober 2019 start de plantweek van de bollenactie van Foodwalk Buitenpost-Kollum op de najaarsmarkt van het Bloemenparadyske (Paradyske 3, 9291 MV Kollum). Je kunt daar ook bollen kopen voor in je eigen tuin of erf! We hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligersgroepen en burgers zich aansluiten om mee te helpen planten. Dit is namelijk handwerk en daarvoor doen we een beroep op ‘de Mienskip’. Het aanplanten van de bollen duurt t/m zaterdag 2 november 2019.
 • Op zaterdag 2 november 2019 sluiten we de bollenplantweek gezamenlijk af met alle vrijwilligers vanaf 15.00 tot 17.00 uur bij het Bloemenparadyske (bij slecht weer in de MeM van de Muzykpleats). Onder het genot van muziek, een hapje en een drankje.

15 locaties in Buitenpost en Kollum

55.000 bloembollen creëren een prachtige stinzenroute

De aanplant van al deze fauna in allerlei kleuren levert een stinzenroute op die vanaf half maart tot half april een lust voor het oog is. Om de route in alle pracht te beleven organiseren we op 3 april 2020 een Stinzenwandelevenement voor het publiek.

Bestaande Foodwalk Buitenpost-Kollum breiden we uit

Om deze stinzenroute te maken, breiden we de huidige Foodwalk uit met een nieuw gedeelte naar Kollum. Daarna is de route ook op elk moment te lopen met een digitale gids via de izi.Travel app.

Instandhouden & onderhoud

De bollen worden geplant in openbaar groen. De verantwoordelijkheid van het beheer en het onderhoud is dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeentes.

Veel beheer en onderhoud is echter niet nodig, want het is de bedoeling dat de bollen kunnen verwilderen en dat betekent juist meer met rust laten (pas maaien als bollen zijn afgestorven). Hierdoor krijgen de bloemen de kans om zich te vermeerderen en het jaar erop weer terug te komen.

12 bloemsoorten

De volgende bloemsoorten gaan we planten:

Tulp (Tulp turkestanica)

Tulp

Narcis (Narcis Jetfire)

Narcis

Bonte krokus (Crocus Flower Record)

Bonte krokus

Beren krokus (Crocus tommasinianus Ruby Giant)

Boeren krokus

Bosanemoon (Anemone blanda)

Bosanemoon

Prairielelie (Camassia leichtlinii Caerulea)

Prairielelie

Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)

Kievitsbloem

Vossedruif (Fritillaria uva vulpis)

Vossedruif

Spaanse hyacint (Hyacinthoides hispanica Blue)

Spaanse hyacint

Zomerklokje (Leucojum Gravetye Giant)

Zomerklokje

Druifhyacint (Muscari latifolium)

Druifhyacint

Sterhyacint (Scilla siberica)

Sterhyacint

Financiers

Het project is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân.

Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Noardeast-Fryslân en bedrijven en fondsen steunen het project ook middels een financiële bijdrage.

Projectdoel- en organisatie

Project: Bloeiende Bollen voor Bijen en Burgers in Buitenpost en Kollum.

Doel:

 • Natuur: voldoende voedsel creëren voor bijen en andere bestuivers in het vroege voorjaar (vergroten biodiversiteit);
 • De mienksip: natuurbeleving voor alle burgers en burgers verbinden door samen iets moois te realiseren in de eigen directe omgeving;
 • Educatie: natuur- en milieueducatie en natuurbeleving voor middelbaar en basisonderwijs.

Penvoerder: Stichting Wrâldfrucht (Wâldpyk).

Partners (groeit nog…):

 • Burgers (vrijwilligers/buurtverenigingen);
 • Christelijke Basisschool De Lichtbron;
 • Gereformeerde Basisschool De Fontein;
 • Openbare Basisschool De Mienskip;
 • Openbare Basisschool Professor Casimirschool;
 • Christelijke Basisschool Koningin Julianaschool;
 • Christelijke Basisschool Prins Bernhardschool;
 • Nordwin College Buitenpost;
 • Friesland College;
 • Bloemenparadyske;
 • Botanische Tuin De Kruidhof;
 • De Muzykpleats;
 • Streekwinkel Op’e Stâl;
 • Het Tuincafé;
 • Plaatselijk Belang Kollum;
 • Gemeente Achtkarspelen;
 • Gemeente Noardeast-Fryslân;
 • Radarwerk;
 • Vogelwacht Kollum;
 • Tennisvereniging Kollum;
 • Tennisvereniging Buitenpost;
 • Voetbalvereniging Kollum;
 • Korfbalvereniging Invicta;
 • Korfbalvereniging Flamingo’s;
 • De Fonteinkerk;
 • Elzenhiem;
 • IJsbaanvereniging Kollum;
 • Zorgbedrijf De Swean Veenklooster.

Financiers:

 • Iepen Mienskipsfûns van Provincie Fryslân;
 • Gemeente Achtkarspelen;
 • Gemeente Noardeast-Fryslân;
 • Bijdrage bedrijven/fondsen.
Deel dit op: