Wâldpyk is een geuzennaam geworden

De bewoners van de streek staan bekend als ‘Wâldpiken’, letterlijk vertaald Woudkippen.

In het verleden was dit een minder positief bedoelde aanduiding die door de bewoners van het vruchtbare Friese kleigebied werd gebruikt voor de bewoners van de relatief arme, maar boomrijke oostkant van de provincie. Tegenwoordig wordt Wâldpyk in de streek als een geuzennaam beleefd.

Om verandering te brengen in de onbekendheid is het nodig dat de bijzondere kwalitatieve waarden van de Friese Wouden worden uitgedragen middels een streekkeurmerk. Het keurmerk is gekoppeld aan producten, diensten en activiteiten die voor de consument een bevestiging vormen van het typische van de Friese Wouden. De Wâldpyk is dwars, oars as oars, rûch, vrijgevochten, is liever kleine baas dan grote knecht en dat in een bijzonder smûk landschap van elzensingels en dykswâlen. Wâldpyk is daarom de naam van het streekkeurmerk.

Deel dit op: