Richtlijnen producten

Voor Wâldpyk gecertificeerde producten zijn de richtlijnen van de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) van toepassing (www.streekproduct.nl). Dit geeft de gebruiker de garantie om dat het om landelijk erkende streekproducten uit De Friese Wouden gaat.

De stichting Wrâldfrucht, eigenaar van het streekkeurmerk Wâldpyk, is als licentiehouder van het Erkend Streekproduct gerechtigd dit keurmerk toe te kennen aan producten die voldoen aan de gestelde eisen. De verbinding tussen ons streekkeurmerk en het Erkend Streekproduct wordt gelegd door middel van het unieke SPN-nummer dat is gekoppeld aan ons logo. Tevens zijn de door ons gecertificeerde Wâldpyk  streekproducten (incl. productbeschrijving) opgenomen in de landelijke database. Hiermee zorgen wij voor optimale transparantie. Voor de achtergronden, criteria en procedures van het Erkend Streekproduct die wij één op één volgen verwijzen wij naar de website van SPN.

Controle- en sanctiebeleid producten

Voor de borging van Wâldpyk gecertificeerde producten hanteren we het controle- en sanctiebeleid Wâldpyk streekproducten.

Algemeen Reglement voor diensten

Voor streekeigen diensten, activiteiten en bedrijven hebben we onder de vlag van Wâldpyk eigen criteria ontwikkeld. Deze criteria zijn te vinden in het Algemeen Reglement. Hierin ook opgenomen het streekkeurmerk Stellingwarf, een deelgebied binnen de Friese Wouden.

Productiereglementen Wâldpyk-gecertificeerde producten en gewassen

Bedrijfsrapportage en –reglementen

Richtlijnen gebruik Wâldpyk-logo

Het Wâldpyk ® keurmerk moet worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering zoals door de Stichting Wrâldfrucht wordt voorgeschreven en verstrekt. Deze huisstijlrichtlijnen staan beschreven in de labelling guide van Wâldpyk.

Deel dit op: