Onder deze noemer stellen we een aantal bijzondere telers aan u voor. Allemaal hebben ze ‘iets’ met de Friese Wouden en met producten die hier thuis horen. Zij delen hun grote kennis met u en met ons, waardoor deze bijzondere producten kunnen worden behouden.  En waardoor wij allemaal in de gelegenheid zijn om van hun heerlijke smaak en hun vormen, kleuren en geuren te genieten. Geniet hier in ieder geval alvast van hun persoonlijke verhalen en van hun aanstekelijke enthousiasme.

Jaap Wilman

Jaap Wilman van Broersma-State onder Engwierum is een gedreven man. Jaap is geboren op 5 mei van het jaar 1935 op de boerderij Broersma-State waar zijn vader ook boer was. Zoon Jacob Wilman is de opvolgende boer op de prachtige boerderij, net ten noorden van het stroomgebied van de Dokkumer Ee. Jaap Wilman staat vooral bekend om het telen van echte Wâldgieltsjes uit de Friese Wouden.

Gehele interview met Jaap Wilman

Johan Ebbers

Johan Ebbers is tuinier in hart en nieren en de kiem voor deze passie werd waarschijnlijk al in de groentetuin op de boerderij gelegd, waar elk kind en zeker Johan gelegenheid kreeg om een eigen groentetuintje te beheren. Na zijn studie kwam Johan Ebbers al vrij snel in Fryslân bij de Cultuurtechnische Dienst, later de Dienst Landelijk Gebied aan het werk. Tegenwoordig is hij werkzaam bij de Provinsje Fryslân. Na 4 jaar in Leeuwarden gewoond te hebben volgde de stap naar Oentsjerk in de Trynwâlden. Ebbers is hier al snel volledig ingeburgerd en spreekt de Friese taal vloeiend. Krûpkes’ of ‘Wâldbeantjes’ is zijn specialiteit.

Gehele interview met Johan Ebbers

Kor Kalsbeek

Kor Kalsbeek (Stynsgea 20-11-1934) had het tuinieren al vroeg in de vingers.

De paar vierkante meter tuin achter de VIVO-winkel van zijn ouders werd door Kor als jongen al zo intensief bewerkt dat het wel moest opvallen dat hij met groene vingers geboren was. Als opvolger in de kruidenierswinkel was er veel te weinig tijd voor groene activiteiten. Dit veranderde toen de winkel in een tijd van schaalvergroting werd verkocht en Kor bij de CAF, toeleverancier voor agrarische- en tuinbouwbenodigdheden, aan het werk ging. De teelt van Giele Wâldbeantsjes werd daar één van Kor zijn specialiteiten.

Gehele interview met Kor Kalsbeek

Durk Bosgraaf

Durk Bosgraaf, teler van de ‘Giele Wâldbeantsjes’ , werd in Driesum geboren op 4 maart van het jaar 1936. Op dezelfde lokatie waar hij nu nog woont. Met recht kan dan ook worden gesteld dat hij in Driesum is geboren en getogen.

Het oorspronkelijke ouderlijk huis was een ‘Wâldspultsje’, dat in de oorlog door brandbommen vanuit ‘s nachts overvliegende Britse vliegtuigen in brand werd gezet en vervolgens geheel afbrandde.
De hele familie lag in bed, en als door een wonder raakte bij het bombardement en de brand niemand gewond.
Op de oude plek werd daarna een nieuw huis gebouwd.

Gehele interview met Durk Bosgraaf

Johannes Brouwer

Johannes Brouwer werd op 6 januari van het jaar 1929 aan de Kleasterloane onder Burgum geboren en is een leven lang in de tuinbouw werkzaam geweest.
Johannes is het tweede kind van Jan Brouwer en Dieuwke Brouwer-van Schepen.
Na eerst op de Kleasterloane onder Burgum te hebben gewoond verhuisde het jonge gezin  naar Noardburgum en betrok een woudhuisje met bijbehorend land en met opstallen voor vee en een hooiberg in de buurtschap ‘It Swartkrús’.
Deze buurtschap ligt ten oosten van het dorp Noardburgum, halverwege de vaart ‘De Zwemmer’.
Vader Jan was naast zijn agrarische activiteiten ook actief als los werkman en was onder meer betrokken bij de bouw van de brug over De Zwemmer.

Gehele interview met Johannes Brouwer

Uit de oude doos: foto’s en verhalen van Johannes brouwer uit de jaren 40 en 60

Deel dit op: