Duindoorn uit De Friese Wouden

Vooral aan de Friese kuststroken en op de Waddeneilanden groeit de Duindoornbes in het wild. In de jaren 90 hebben een aantal telers zich verenigd via de coöperatie Wrâldfrucht in de Friese Wouden. Hierdoor wordt de Duindoorn in de Waddenkuststrook en in de Friese Wouden op biologische wijze geteeld. Dit is uniek voor heel Nederland.

De Duindoorn is te herkennen aan zijn kleine fel oranje bessen. Deze vrucht bevat maar liefst 7 keer zoveel vitamine c als een citroen. Door het ekologische aspect en de hoeveelheid vitamine c, is deze bes dan ook één van de gezondste vruchten van de Friese Wouden. De oranje bes wordt o.a. verwerkt in sappen, siropen, jams en wijnen.

Er is een teelthandleiding over o.a. de Vlier te bestellen. Deze is te verkrijgen door € 32,30 (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL65 RABO 0321 5500 05 t.n.v. Stichting Wrâldfrucht te Buitenpost en onder vermelding van ’teelthandleiding Vlierbes + je adres’. Zodra het geld binnen is, zenden wij de handleiding toe.

Duindoorn

Deel dit op: