Aanmelden tuin make-over Feanwâlden

In 2019 gaan we een gratis ‘tuin make-over’ bij een bewoner van Feanwâlden doen. Onder begeleiding van docenten nemen studenten van het Nordwin College deze tuin onder handen. Het wordt een tuin die helemaal past bij De Noardlike Fryske Wâlden en moet dienen als voorbeeldtuin voor anderen.

We geven daarbij een ‘tuin make-over’ tegoed van € 500,- aan plantmateriaal en -benodigdheden weg om aan de tuin te besteden.

Wie mag meedoen aan de ‘tuin make-over’ Feanwâlden?

Particuliere huiseigenaren met een tuin in Feanwâlden, die:

 • goed zichtbaar is vanaf een doorgaande openbare weg;
 • zich ten doel hebben gesteld om de biodiversiteit in zijn of haar tuin te vergroten met inheemse beplanting en passend bij het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden;
 • een tuin hebben van maximaal 400 m² groot.

Aanmelden
Bewoners van Feanwâlden konden zich tot uiterlijk 10 december 2018 aanmelden. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Spelregels ’tuin make-over’ Feanwâlden

Spelregels selectie deelnemer voor de ‘tuin make-over’

 • Eén tuin zal in aanmerking komen voor de daadwerkelijke ’tuin make-over’.
 • Na 10 december 2018 bezoekt een commissie van personen uit de organisatie van het project ‘Tuinen Verbinden’ de aangemelde tuinen om ze te beoordelen. Hiervoor neemt de commissie contact op met degenen die zich hebben aangemeld om een afspraak te maken.
 • De commissie maakt een beoordeling van alle aangemelde tuinen en kiest daaruit de tuin die het beste past bij het project ‘Tuinen Verbinden’ naar mening van de commissie. De winnende tuin mag deelnemen aan de ’tuin make-over’ en gaat door naar de ontwerpfase van de ’tuin make-over’.
 • Nadat alle bezoeken zijn gedaan, maakt de commissie binnen één week de winnaar bekend.

Spelregels ontwerpfase ’tuin make-over’

 • Een ontwerpteam van een aantal studenten en docentbegeleider van het Nordwin College gaan een ontwerp maken in nauw overleg met de winnende deelnemer. Hierbij mag de deelnemer zijn of haar wensen duidelijk maken aan het ontwerpteam.
 • De deelnemer verleent alle studenten en de docentbegeleider die bij het ontwerpproces betrokken zijn toegang tot de tuin voor de werkzaamheden in nauw overleg met de deelnemer.

Spelregels uitvoeringsfase ’tuin make-over’

 • Na de ontwerpfase gaat een uitvoeringsteam van een aantal studenten en de docentbegeleider van het Nordwin College het ontwerp in de praktijk brengen. Hiervoor plannen ze de werkzaamheden en voeren deze uit in nauw overleg met de deelnemer.
 • De deelnemer verleent alle studenten en docentbegeleider die bij het uitvoeringsproces betrokken zijn toegang tot de tuin voor de werkzaamheden.
 • Voor de uitvoeringsfase krijgt de deelnemer een tegoed van € 500,- om aan plantmateriaal en -benodigdheden te besteden. Het gaat hier om plantmateriaal zoals bloemen, planten, struiken, bomen, fruit en groente planten en plantbenodigdheden zoals aarde.
 • Het tegoed van € 500,- mag enkel gebruikt worden voor plantmateriaal en -benodigdheden die nodig zijn om het ontwerp ten uitvoer te brengen.
 • Het tegoed van € 500,- of eventuele restbedragen daarvan, kan de deelnemer niet in zogenaamd cash uitgekeerd krijgen.
 • Eventuele overschrijding van het tegoed van € 500,- zijn voor rekening van de deelnemer zelf.

Spelregels PR- en communicatie ’tuin make-over’

 • De deelnemer verleent medewerking aan en toestemming voor publicatie van teksten en foto- en filmbeelden van de werkzaamheden tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase in de ‘make-over’ tuin in diverse media van het Nordwin College, Stichting Wrâldfrucht/Streekmerk Wâldpyk, Brommels!, algemene nieuwsmedia en eventuele andere media.
 • De deelnemer verleent medewerking aan en toestemming voor gebruik of plaatsing van media in de ‘make-over’ tuin ter aanduiding van de werkzaamheden (bijv. bord, spandoek, vlag, o.i.d.) tot en met het einde van het project ‘Tuinen Verbinden’ en tijdens het Brommels! weekend (op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019).
 • De deelnemers stelt de uiteindelijke voorbeeldtuin in enige vorm beschikbaar tijdens het Brommels! weekend of tijdens andere gelegenheden ten behoeve van het project ‘Tuinen Verbinden’. Hiervoor zullen de organisatoren van het project Tuinen Verbinden overleggen met de deelnemer.


Vragen?

Wil je meer weten over ons project, dan kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.

    Streekkeurmerk Wâldpyk            Gemeente Achtkarspelen    Gemeente Tytsjerksteradiel                                

Deel dit op: