Vossebes uit De Friese Wouden

Vossebes of Rode bosbes is afkomstig van een laag groenblijvend dwergstruikje met de Latijnse naam Vaccinium vitis-idaea L.. Volgens de overlevering zijn vossen dol op de vruchten, daarom heeft deze bes zijn naam te danken. Vossebessen bevatten veel vitamines (C en E) en flavonoïden. Tevens bevatten ze benzoëzuur. Deze stof zorgt voor ondersteuning van een gezond milieu in de blaas en is goed voor een gezonde spijsvertering. Sinds midden jaren ’80 worden Vossebessen op kleine schaal  op biologische wijze geteeld in de Friese Wouden. Ook zijn ze in het wild te vinden, ondermeer in de bossen van Beetsterzwaag

Er is een teelthandleiding over o.a. de Vlier te bestellen. Deze is te verkrijgen door € 32,30 (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL65 RABO 0321 5500 05 t.n.v. Stichting Wrâldfrucht te Buitenpost en onder vermelding van ’teelthandleiding Vlierbes + je adres’. Zodra het geld binnen is, zenden wij de handleiding toe.

Vossebes

Deel dit op: