Tuinen Verbinden winnaar Gouden Zwaluw 2019

Tuinen Verbinden winnaar Gouden Zwaluw 2019 (© VNC)

 

Donderdag 6 juni mochten de projectpartners van Tuinen Verbinden in Utrecht een Gouden Zwaluw in ontvangst nemen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC heeft de prijs toegekend voor het doel en de uitvoering van het project. “Voor het leggen van ecologisch waardevolle verbindingen tussen de bebouwing en het omringende coulisselandschap, zo zorgend voor natuurlijke, zachte overgangen en toename van biodiversiteit.” De initiatiefnemers Commissie Brommels!, Stichting Wrâldfrucht en het Nordwin College zijn opgetogen over deze prijs. “In hiele opstekker!”

De initiatiefnemers startten dit tweejarig project ‘Tuinen Verbinden’ tezamen met partners in Buitenpost, Eastermar en Feanwâlden in januari 2018. “Doel van het project is meer ruimte te geven aan de natuur. Als particuliere tuinen, erven en openbaar groen beter aansluiten op het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden krijgen wilde dieren en inheemse planten meer leefruimte. De biodiversiteit neemt dan toe. En dat is hard nodig.” aldus Betty Schotanus van Commissie Brommels!

Om dit doel te bereiken organiseren Commissie Brommels!, Stichting Wrâldfruct en Nordwin College verschillende activiteiten. Zo worden er tuincursussen georganiseerd, lezingen over biodiversiteit gegeven, tuinmake-overs gedaan, een lange natuurlijke erfafscheiding geplant langs openbaar terrein en is er een website gemaakt waarop tal van tuintips voor een natuurlijk(er) tuin te vinden zijn: tuinenverbinden.nl. Per activiteit betrekken de initiatiefnemers andere partijen in de dorpen die het project een warm hart toedragen. ‘Tuinen Verbinden’ is ook het hoofdthema van bramenfestijn Brommels! dat op 24 en 25 augustus gehouden wordt in de Noardlike Fryske Wâlden.

Voordracht voor nominatie Gouden Zwaluw door Gemeente Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen vond het project Tuinen Verbinden een nominatie waard voor de Gouden Zwaluw en meldde dit bij de VNC. De VNC zet zich in voor het herstel en behoud van het cultuurlandschap in Nederland. Zij doet dit bijvoorbeeld door aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen. Ook reikt de VNC jaarlijks stimuleringsprijzen uit. Eén daarvan is de Gouden Zwaluw. Deze prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de natuur in de straat, wijk of stedelijke omgeving bevorderen. De Gouden Zwaluw gaat naar projecten die uitnodigen het concept uit te breiden en elders toe te passen. Elk jaar worden 3 projecten met de prijs beloond.

Gouden Zwaluw voor Tuinen Verbinden project
Deel dit op:
Getagd op:     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *